REGULAMIN PROMOCJI „MAPA GRATIS”


  1. Oferta dotyczy klientów detalicznych, którzy dokonają zakupu urządzenia LOWRANCE, SIMRAD, B&G objętego promocją „MAPA GRATIS” u wybranych dystrybutorów na terenie Polski w okresie od 13 marca 2019r. do 13 czerwca 2019r.

  2. Zakup jednego urządzenia LOWRANCE, SIMRAD, B&G objętego promocją „MAPA GRATIS” uprawnia do odbioru jednej mapy C-MAP MAX N+ Y299.

  3. Bezpłatna mapa C-MAP MAX N+ Y299  dostępna jest tylko przy zakupie nowych urządzeń objętych niniejszą promocją. Zużyte, zregenerowane lub poddane naprawie urządzenia lub urządzenia zakupione w witrynach aukcyjnych on-line nie kwalifikują się do promocji „MAPA GRATIS”.

  4. Bezpłatna mapa C-MAP MAX N+ Y299 dostępne jest tylko w przypadku urządzeń objętych niniejszą ofertą i nie możliwości ubiegania się o pojedyncze produkty wchodzące w skład pakietu.

  5. Mapa C-MAP MAX N+ Y299 nie może być wymieniana na inne oferty lub ekwiwalent pieniężny.

  6. Niniejsza oferta nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi na urządzenia  LOWRANCE, SIMRAD, B&G oraz mapy C-MAP.

  7. Organizator akcji promocyjnej, firma NAVICO, oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe klientów detalicznych w celu realizacji usługi wynikającej z promocji „MAPA GRATIS”  w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

  8. NAVICO zastrzega, że skorzystanie z oferty „MAPA GRATIS” nie nakłada na NAVICO żadnej innej odpowiedzialności, niż wynikająca z niniejszego Regulaminu. W szczególności NAVICO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne.